Zobrazování předmětů

Axonometrické (prostorové) promítání

   Pro tvorbu technických výkresů se používá především pravoúhlého promítání na tři průmětny, se kterým se seznámíte v následující kapitole. Ale ne vždy je toto výhodné. Někdy je třeba k lepší orientaci zobrazit danou součást či výrobek zobrazit v tzv. prostorovém vidění. Hodí se především k tvorbě prospektů, návodu k obsluze (ne každá hospodyňka totiž běžně umí číst technické výkresy) a pro studie.

   Druhů prostorového (axonometrického) promítání známe několik druhů. My Vás seznámíme pouze s jedním z nich, tzv. kabinetní axonometrii, známou též pod názvem kosoúhlé promítání. Základem je, že osy x a z svírají úhel 90° a osa z a y úhel 135°. Délky ve směru os x a z se nezkracují, v ose y se kreslí v poloviční velikosti. Viz obr. 1, obr. 2.

Příklad vynesení bodu A o souřadnicích A (30,40,30) viz obr. 3 Pravoúhlé promítání Pravoúhlé promítání je Nejčastější metodou kreslení výkresu. Směr průmětu s průmětnou svírá praví úhel – viz obr. 5. Předmět se může zobrazit v 6 směrech, viz obr.5, přičemž za hlavní obraz, tzv. pohled zepředu, se volí takový obraz, který obsahuje nejvíce informací. Je pravděpodobné, že lépe se používá vžité označení: pro hlavní obraz – „nárys“ pro pohled shora – „půdorys“ pro pohled zleva (zprava) – „levý (pravý) bokorys“. Je důležité si uvědomit, že co vidím zleva, kreslím vpravo a obráceně. Průměty si musí jednoznačně odpovídat – viz obr. 6. Je dovoleno používat i tzv. zrcadlovou metodu, kdy pohled zleva kreslím vlevo, ale my se budeme učit dodržovat klasické zobrazování, které je zachyceno na obr. 7.

Pro animaci zobrazování předmětů klikněte zde.