Soustava jednotného hřídele

Pro kolíky (nebo obecně hřídele)máme stále polohu tolerančního pole h a změnou polohy tolerančního pole díry mohu opět dosáhnout uložení s vůlí, přechodné i s přesahem. Stále zůstává tolerance hřídele h6. Uložení F7/h6 je uložení s vůlí, změnou F7 na K7 došlo k uložení K7/h6, což je uložení přechodné. Změnou K7 na P6 došlo k uložení p6/h6, což je uložení s přesahem. ávěrem této části bychom chtěli řídi jedno. Nehledejte v tolerování žádnou vědu. Je to velmi prosté, chce to jen zapojit logické myšlení, byť zcela postačí obyčejný selský rozum. Vždy si uvědomte, co chcete za uložení, jaký musí být kolík (hřídel) a jaká díra, aby toto uložení šlo realizovat. Event., kdy budou hodnoty přesahů či vůlí minimální nebo maximální.