Předepisování přesnosti rozměrů

Již v úvodu kótování jsme hovořili o tom, že rozeznáváme funkční a nefunkční rozměry. U funkčních rozměrů, které mají vliv na správnou funkci výrobků, budeme požadovat určitou přesnost při výrobě. Ve skutečnosti není možné nic vyrobit absolutně přesně. Záleží jednak na přesnosti při výrobě a za druhé na citlivosti měřících přístrojů. Můžeme vyrábět s přesností na tisíciny či desítitisíciny mm, ale nikdy ne s nulovou odchylkou. Jako příklad si vezměme válcový kotlík o ø 20mm. Řekněme, že z hlediska funkce stačí, bude-li vyroben s přesností Φ20 ±0,1mm. Znamená to, že vyrobený kolík musí ležet mezi rozměry ø 19,9mm až ø 20,1mm. Zde je rozmezí, kdy je vyrobený kolík v pořádku. Z uvedeného vyplývá, že vyrobím-li kolík např. ø 20,2mm, půjde o vadný výrobek. V tomto případě však se dá ještě odebráním materiálu tento kolík opravit. Jestliže však vyrobím kolík např. s ø 19,8mm, půjde opět o vadný výrobek, avšak zde už tuto chybu opravit nemohu. Podařilo se mi tedy vyrobit zmetek – opravitelný vadný výrobek.