Předepisování geometrických tolerancí

Geometrické tolerance udávají požadavky na správnost tvaru prvků a jejich vzájemné polohy. Přehled základních úchylek je ve strojnických tabulkách včetně jejich značení. Ve své podstatě se dá říci, že daný prvek musí vždy ležet mezi jinými dvěma prvky, vzdálenými od sebe o předepsanou toleranci, např. rovina se smí vlnit o 0,1mm. To znamená, že rovina musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o jednu desetinu mm. Podobně to platí pro další případy. Zapisujeme-li na výkres, budeme postupovat dle obr. 118. V prvém okénku se zapisuje značka tolerance, do druhého jeho číselná hodnota v mm a do třetího tzv. základna. Základna v našem případě A, je geometrický prvek, k němuž vztahujeme svoji toleranci. Označuje se buď trojúhelníčkem plným (náš případ) nebo prázdným. V rámečku na odkazové čáře uvedeme název základny. Poznámka: Kapitola tolerancí tvarů a polohy je ve skutečnosti složitější, nám však pr seznámení se s daným problémem stačí toto málo. Neřešíme zde kombinaci základen ani kombinaci tolerancí délkových a tvarů. Na závěr prvního dílu uvedeme ještě dvě poznámky.

 

NETOLEROVANÉ ROZMĚRY

V případě, že u rozměrů neuvedu jeho toleranci, bude tento rozměr vyroben s určitou tzv. dílenskou přesností.

 

VYVOLENÁ ČÍSLA

Ve své podstatě často potřebujeme, aby některé rozměry měly určitá pravidla. Vraťme se zpět k našemu kolíku z předchozí kapitoly. Ne všechny průměry se vyrábí a ne všechny délky (viz norma kolíků ve Strojírenských tabulkách).

 

Při porušení kolíku, např. jeho přestřižením, budeme ho potřebovat nahradit novým. Pravidlo tzv. vyměnitelnosti (při poruše) nebo zaměnitelnosti (třeba kolík z jiného materiálu) vedlo k vytvoření tzv. vyvolených čísel. Vhodně vybrané číselné hodnoty různých fyzikálních a mechanických veličin jsou odstupňovány dle doporučení ISO do 4 řad: R5,R10,R20,R40 se vstupními kvocienty →… My jsme se s takvou řadou již setkali, když jsme si psali předepisované hodnoty drsnosti Ra. Závěr: Pokud jste opět malinko „mimo mísu“ ze statě Vyvolená čísla, nezoufejte. Není možné vědět všechno a též není možné pochopit všechno hned napoprvé. Vyuka prvním dílem rozhodně nekončí a vy budete prostřednictvím svých vyučujících déle zasvěcováni do tajů zákonitosti základů strojírenství. K tomu vám má pomoci i díl druhý, který pojednává o spojování jednotlivých strojních součástí.