Pravidla pro zobrazování na výkresech

volíme takový počet pohledů, který je nejmenší možný, avšak dostatečný pro úplné popsání předmětu, poloha zobrazovaných předmětů by měla být shodná s polohou předmětu na sestavě, jako hlavní pohled (nárys) volím ten pohled, který ukáže nejvíc (při šmírování si také vybírám místo, odkud toho nejvíce uvidím)

 

Tvarové podrobnosti

(detaily se provedou tam kde je nutné zobrazit nebo zakótovat podrobnost, která by v měřítku hlavního obrazu byla příliš malá – viz obr. 19

 

Neviditelné hrany

kreslí se jen tehdy, je-li to nezbytné k popisu tvaru předmětu nebo ke snížení obrazů. Jinak se zpravidla neviditelné hrany nekreslí.

 

Částečný pohled

použije se, jestliže by při pravoúhlém zobrazení měl předmět zkreslené tvary nebo rozměry – např. kružnice by se jevily jako elipsy.

 

Přerušení obrazu

Přerušení odrazu se provádí buď tenkou nepravidelnou čarou od ruky nebo tenkou přesnou čarou se zlomky. Používá se především za účelem úspory kreslící plochy nebo možnosti zvolit větší měřítko ( dlouhé tenké předměty, tyče, trubky atd.) tam, kde se průřez nemění anebo se mění spojitě (např. kužel).

 

Průniky

dvou těles ve většině případů kreslíme zjednodušeně. Jedná se často o průniky dvou válů, vyvrtaných do stěn trubek či průsečík dvou děr – viz obr. 22.